Bilfinger Industrial Services Sweden AB

Navigation
Bilfinger underhållskoncept

Bilfinger underhållskoncept

Bilfinger Industrial Services Sweden AB´s produkter och tjänster är tillgängliga genom olika partnerskapskoncept. Tillsammans med dig säkerställer vi vilket koncept som passar bäst för din verksamhet.

Underhållsentreprenör

Underhållsentreprenörskonceptet är baserat på förhand avtalade nivåer för

  • Totala underhållskostnader
  • Tillgänglighet av produktionsutrustningen
  • HMS-nivå.

Att uppnå målen är ett gemensamt ansvar mellan kunden och Bilfinger Industrial Services. En fördelningsnyckel kan avtalas för avvikelser när det gäller ekonomi och tillgänglighet.

Totalleverantör

Konceptet innebär att Bilfinger Industrial Services har ansvaret för och levererar allt underhåll till kunden med avtalad

  • Kompetens
  • Kvalitet
  • Leveranstid

Detta gäller också materiel och tjänster från underleverantörer. Med Bilfinger Industrial Services som totalleverantör har du endast en kontaktpunkt vad gäller underhåll.

Projektleverantör

Detta omfattar levansansvar i alla faser (EPC) eller enskilda faser av projekt – från idéstudie, via detaljprojektering till konstruktion , montering och uppstart.

Enskilda leveranser

Enskilda leveranser kan vara baserade på fast avtalat pris eller överenskommet enhets- och/eller timpris.

Revisionsstopp (TA)

Bilfinger Industrial Services har utvecklat ett eget koncept för planering och genomförande av större revisionsstopp. Detta är speciellt effektivt när det är behov av totalt stopp av hela eller delar av anläggningar som skall revideras.