Consultancy

Bilfinger Industrial Services har mångårig erfarenhet från produktion och underhåll inom krävande industriella verksamheter.

Genom att vi hela tiden tar vara på de bästa arbetssätten från våra olika kundkontrakt runt om i världen vinner vi ny kunskap och utvecklar oss hela tiden. Vi samlar och dokumenterar våra erfarenheter i vårt gemensamma "Bilfinger Maintenance Concept". Den kunskapen vill vi förstås dela med oss av.

Bilfinger Industrial Services erbjuder konsulttjänster inom områdena underhåll och driftsäkerhet samt inom hälsa, miljö, Säkerhet och kvalité. Vi genomför underhållsanalyser, riskanalyser,
rådgivning, underhållsoptimering, felorsaksanalyser, utbildningar etc.

Kontaktperson

Bo Rasmusson

Bo Rasmusson

BU-chef
Main Contracts

Mobil: 0705-775638

bo.rasmusson*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com
Skriv ut