Energy

Affärsområdet Energy levererar både underhållsservice och projektleveranser till energisektorn i Sverige.

Ny- och ombyggnadsprojekt

Vi erbjuder kvalificerade ingenjörer och projektledare som kan jobba längs hela projektkedjan från förstudie, konstruktion, installation till idrifttagning. Typiska projekt kan vara utbyten av olika delsystem med styrning och reglering t.ex. magnetiseringsutrustning, turbinregulatorer, batterisystem, hydraulsystem etc.

I installationsfasen har vi även egna montageledare och utbildade BAS-U tekniker som koordinerar och driver projekten på plats med stöd av våra egna servicetekniker.

Underhållsservice

På underhållssidan erbjuder vi tjänster för förebyggande och avhjälpande underhåll både enstaka uppdrag eller större helhetsåtaganden över längre tid. 
Vår geografiska närhet till många av våra kunders anläggningar gör också att vi kan tillhandahålla beredskapstjänst med korta inställelsetider.

Inom vattenkraften har vi även erfarna inspektörer som utför mer avancerade mätningar samt utfärdar en rapport med förslag på ev. åtgärdsbehov.

Wasserkraftwerk Utra

Kontaktperson

Bo Rasmusson

Bo Rasmusson

BU Manager Energy & Consultancy
Consultancy

Mobil: 0705-775638

bo.rasmusson*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com
Skriv ut