Isolering

BILFINGERS AFFÄRSOMRÅDE ISOLERING HAR NÄRMARE 50 ÅRS ERFARENHET INOM ISOLERING OCH ÄR LANDETS LEDANDE OCH STÖRSTA ISOLERINGSFÖRETAG INOM TEKNISK ISOLERING.

Vi är det lilla lokala företaget på orten, som är väl bekant med våra kunders dagliga verksamheter, och samtidigt den stora koncernen med dess resurser när så behövs.

Vår kompetenta personal hjälper till redan i förstudierna och projekteringsstadiet med att hitta den bästa tekniska lösningen, som i slutändan ska ge bästa resultat till lägsta totalkostnad för våra uppdragsgivare.

Tillsammans med våra 500 isoleringsmontörer utför vi uppdrag inom ett brett spann av verksamheter där petrokemi, värmekraft, kärnkraft, pappers & massa samt vvs/ventilation är våra huvudsakliga marknader. Detta gör Bilfinger till Sveriges ledande isoleringsföretag.

Vi erbjuder lösningar från kylisolering och brandskyddsisolering till högtemperaturisolering och madrassisolering av turbiner. Alltid med största säkerhet, högsta kvalitet och bästa energibesparingar i fokus.

Kontaktperson

Toni Eljert

Toni Eljert

BU-chef & Ansvarig arbetsområde syd
Isolering
Sverige

Mobil: 0706-836090

toni.eljert*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com
Skriv ut