Main Contracts

Affärsområdet main contracts har sin bas I långsiktiga underhållskontrakt mot kemi- och processindustrin.

Basen för verksamheten är underhållstjänster via våra partnerskapskontrakt med stora kunder. Kontrakten bygger på vårt eget kvalitetskoncept, BMC, Bilfinger Maintenance Concept.

Våra över 300 kompetenta medarbetare är mycket vana att arbeta i kemi- och processindustri såväl som hos andra kunder via vårt Underhållscenter. Hos både Bilfinger och kunderna inom kemi- och processindustrin är säkerhetsfokus och riskmedvetenhet centralt i samband med vårt arbete.

Som kontraktskund hos Bilfinger kommer du att möta erfarna ingenjörer och tekniker med detaljerad kännedom om underhållsprocesser. Tillsammans går vi igenom ditt företags rutiner och procedurer för att utveckla underhållssystem och underhållsaktiviteter som är anpassade till ditt företags behov. Denna genomlysning utför vi både inför uppstart av ett långsiktigt kontrakt eller vid beställning där en kund vill förbättra sin underhållsverksamhet.

Vårt underhållscenter är centralt i vårt koncept, då de ansvarar för att balansera kundernas behov, både genom att tillse extra resurser vid arbetstoppar men även att ta mot överskott från kunderna när deras behov temporärt eller varaktigt minskar. Vid dessa tillfällen kan våra medarbetare flytta från en kontraktskund till en annan alternativt medverka i uppdrag hos andra kunder, stora som små!

Ett mycket viktigt område inom vår verksamhet är underhåll och projekt i samband med anläggningars revisionsstopp. Vi genomför delar av, eller hela stopp hos olika kunder.

Inom vår verksamhet har vi kompetenser inom mek, el, instrument, automation, samt underhållsplanering och ingenjörstjänster.

Inom Underhållscentret är vi bland annat specialiserade på större stoppjobb, vibrationsmätning, smörjning, säkerhetsventiler, industrielektriker och automation.

Kontaktpersoner

Bo Rasmusson

Bo Rasmusson

BU-chef
Main Contracts

Mobil: 0705-775638

bo.rasmusson*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com
Skriv ut