Piping

Bilfinger Interpipe - Ett av Sveriges ledande industri företag inom tryckkärl, tankar, svets- och rörentreprenader

Hos Bilfinger Interpipe är symbiosen med processindustrin mycket fruktsam. Industrins behov av austenitiska tryckkärl, tankar och rörsystem, har trimmat upp kompetensen.
Bilfinger Interpipe har formats av sina högteknologiska och kvalitetskrävande kunder.

En specialitet för Bilfinger Interpipe har alltid varit att arbeta med "vita" material dvs. aluminium och rostfria legeringar vid sidan av de traditionella "svarta" materialen. Företagets beställare har allt mer efterfrågat tankar och rörsystem i speciallegeringar som Hastelloy, Incoloy, Sandvik SX, Titan m.fl. 

Bilfinger Interpipe daterar därför kontinuerligt upp sina kompetenser för att, med kort varsel, kunna åta sig uppdrag där dylika material ingår.

Bilfinger Interpipe utför allt ifrån enstaka tjänster till kompletta entreprenader, och verkar huvudsakligen inom petrokemi-, papper&massa-, energi och stålindustrin.

Vi står väl rustade för att med våra omkring 100 medarbetare, och hela Norden som arbetsfält, möta nya utmaningar med en kreativ och välutbildad personal och ett stort tekniskt kunnande.

Kontaktpersoner

Frederik Gustafsson

Skriv ut