Projekt & Ingenjörstjänster

Från idé till realiserat projekt

Bilfinger är en mångsidig partner genom alla faser av ett projekt, och är ett företag som har möjlighet till allt från helhetsåtaganden till delprojekt; alltså att utföra allt från konstruktion och design till tillverkning, installation, uppstart, utbildningar etc. allt inom samma företag, allt efter våra kunders önskemål.

Bilfinger har också lång erfarenhet av att utföra ändringar och förbättringar i befintliga industrianläggningar. Vi anpassar våra arbetsmetoder efter kundens behov och önskemål, och arbetet utförs på ett sådant sätt att den dagliga driften av den befintliga anläggningen påverkas minimalt.

Projektledning & ingenjörstjänster

Bilfingers Ingenjörskompetens har byggts upp genom år av arbete på både stora och små industrianläggningar i Sverige. Våra över 100 ingenjörer har erfarenheter från de flesta branscher.

Bilfinger erbjuder tekniska konsult- och konstruktionstjänster samt projektledning. Bra projektstyrning kombinerat med miljö och säkerhet i fokus, ett tvärvetenskapligt och lösningsorienterat angreppssätt, är alla faktorer som gör det lönsamt att välja oss.

Underhållscenter

Vårt underhållscenter är centralt i vårt koncept, då de ansvarar för att balansera kundernas behov, både genom att tillse extra resurser vid arbetstoppar, men även att ta emot överskott från kunderna när deras behov temporärt eller varaktigt minskar.
Vid dessa tillfällen kan våra medarbetare flytta från en kontraktskund till en annan alternativt, medverka i andra uppdrag, stora som små!

Ett mycket viktigt område inom vår verksamhet är underhåll och projekt i samband med anläggningars revisionsstopp. Vi genomför delar av, eller hela revisioner, TurnArounds (TA), för våra kunder.

Inom vår verksamhet har vi kompetenser inom mek, el, instrument, automation, samt underhållsplanering och ingenjörstjänster.

Inom Underhållscentret är vi även specialiserade på större och mindre stoppjobb, vibrationsmätning, smörjning, regler- & säkerhetsventiler, felsökning och automation.

Rör & tankar

Hos Bilfinger Interpipe är symbiosen med processindustrin mycket fruktsam. Industrins behov av autentiska tryckkärl, tankar och rörsystem, har trimmat upp kompetensen. Bilfinger Interpipe har formats av sina högteknologiska och kvalitetskrävande kunder.

En specialitet för Bilfinger Interpipe har alltid varit att arbeta med "vita" material dvs. aluminium och rostfria legeringar vid sidan av de traditionella "svarta" materialen. Företagets beställare har allt mer efterfrågat tankar och rörsystem i speciallegeringar som Hastelloy, Incoloy, Sandvik SX, Titan m.fl. 

Bilfinger Interpipe daterar därför kontinuerligt upp sina kompetenser för att, med kort varsel, kunna åta sig uppdrag där dylika material ingår.

Bilfinger Interpipe utför allt ifrån enstaka tjänster till kompletta entreprenader, och verkar huvudsakligen inom petrokemi-, papper&massa, energi och stålindustrin.

Vi står väl rustade för att med våra engagerade medarbetare, och hela Norden som arbetsfält, möta nya utmaningar med en kreativ och välutbildad personal och ett stort tekniskt kunnande.

Kontaktpersoner

Peter Mårtensson

Peter Mårtensson

BU-chef
Project & Maintenance

Mobil: 0761-287754

peter.martensson*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com
Skriv ut