Teknisk isolering

Bilfingers affärsområde isolering har närmare 50 års erfarenhet inom isolering och är landets ledande och största isoleringsföretag inom teknisk isolering.

Vi är det lilla lokala företaget på orten, som är väl bekant med våra kunders dagliga verksamheter, och samtidigt den stora koncernen med dess resurser när så behövs.

Vår kompetenta personal hjälper till redan i förstudier och projekteringsstadiet med att hitta den bästa tekniska lösningen, som i slutändan ska ge bästa resultat till lägsta totalkostnad för vår uppdragsgivare.

Tillsammans med våra 500 isoleringsmontörer utför vi uppdrag inom ett brett spann av verksamheter där petrokemi, värmekraft, kärnkraft, pappers & massa samt vvs/ventilation är de huvudsakliga marknaderna. Detta gör Bilfinger till Sveriges ledande företag inom teknisk isolering.

 

Vad är teknisk isolering?

Inom industri och energiproduktion definieras teknisk isolering som isolering av alla heta delar där det finns risk för brännskador, alternativt för att minimiera värmeförluster. Värmeisolering är bara ett exempel på teknisk isolering. Inom begreppet inkluderas även allt ifrån värmeisoleringkylisolering, ljudisolering, beröringsskydd och brandskyddsisolering till madrassisolering av turbiner.
Teknisk isolering ger kort sagt en ökad miljöbesparing, minskar produktionskostnader och ökar säkerheten.

Hur välja teknisk isolering?

Vilken form av teknisk isolering man skall välja, beror på behovet. Krävs det till exempel enkel och snabb åtkomst till den isolerade detaljen, så är troligen madrassisolering den bästa lösningen.  

Varför välja teknisk isolering?

Kostnadseffektivitet

Rör och utrustning som är riktigt tekniskt isolerade, minimierar energiförluster. Bra för både miljö och ekonomi.

Ökad säkerhet och arbetsmiljö

Exempelvis kärl som innehåller nedkylda eller uppvärmda produkter, behöver skyddsisoleras för att minimera risken för personskador vid beröring. Roterande utrustningar behöver avskärmas med någon form av beröringsskydd för att förhindra personskador.

Skydd

Teknisk isolering i form av brandskyddsisolering ger minskade skador och försvårar spridningen av eld vid en möjlig brand. 

Minskat buller

Det finns olika metoder för att eliminera störande buller. Rätt utförd ljudisolering ger en behaglig miljö.

 

Bilfinger erbjuder kompletta lösningar inom teknisk isolering. Alltid med största säkerhet, högsta kvalitet och bästa energibesparingar i fokus.

Teknisk isolering - Project Helios vid SCA Östrand

Kontaktperson

Kent Westerlund

Kent Westerlund

BU-chef & Ansvarig arbetsområde norr
Isolering
Örnsköldsvik

Mobil: 0702-074911

kent.westerlund*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com
Skriv ut