Bilfinger ingår storkontrakt med Fortum inom vattenkraft

24.09.2014

− Detta är ett otroligt viktigt kontrakt för oss. Vi ser stora möjligheter till ytterligare tillväxt inom vattenkraft i såväl Sverige och Norge som i övriga Europa, säger David Hellström, VD för Bilfinger Industrial Services Sweden AB.

Avtalet mellan Fortum Generation AB och Bilfinger innebär att Bilfinger Industrial Services tar över underhåll och lokal drift av Fortums 125 kraftstationer samt över 250 dammar från den 1 januari 2015.Avtalet sträcker sig över tre år med option på ytterligare två.

− Vi har valt Bilfinger eftersom vi värdesätter deras kompetens och koncept inom underhåll. Vi är övertygade att verksamheten är i mycket goda händer och ser fram emot att avtalet träder i kraft, säger Risto Andsten VD på Fortum Generation AB.

Ingenjörs- och servicebolaget Bilfinger Industrial Services Sweden AB är sedan den 1 april 2013 en fusion mellan underhållsbolaget BIS Production Partner AB och isolerings- och ställningsbolaget BIS Isenta AB. Företaget har en omsättning på 1,2 miljarder kronor och cirka 1 100 anställda. Bolaget har verksamhet i hela Sverige på 29 olika lokaliseringar. Några av de största kunderna är Vattenfall, AkzoNobel, Borealis, SCA, Stora Enso, Metsä, Outokumpu och Sandvik.

För mer information kontakta:
David Hellström, VD på Bilfinger Industrial Services Sweden AB
Telefon: +46 706 79 15 50, david.hellstrom*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com

Jens Bjöörn, Kommunikationschef kraftproduktion, Fortum
Telefon: +46 70 298 41 25, jens.bjoorn*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@fortum.com