Bilfinger levererar till projektet Grön Diesel - ISOGHT

12.11.2014

Bilfinger har fått uppdraget av K-Svets att utföra isolering av rören för Preems nya anläggning med förnybar råvara,  ISOGHT – Grön diesel i Göteborg.
Jobbet beräknas starta i December 2014 av vara klart i Maj 2015.