Isolering av Fjärrvärmerör

12.11.2014

Björnbergs Industri har gett oss uppdraget att utföra isoleringen av fjärrvärmerören i anslutning till det nya biokraftvärmeverket i Värtan, Stockholm.
Totalt rör det sig om ca 2500 kvm isoleringsyta. Arbetet startar i December 2014 och färdigställs under våren 2015.