ST1 - Rörjobb vid revisionsstoppet

07.01.2015

Vi har fått uppdraget att utföra ett antal olika rörentreprenader på ST1 raffinaderi, Göteborg  i samband med revisionsstoppet i mars 2015. Projektet kommer i sin helhet sysselsätta ca 40 svetsare.