Nytt projekt för BillerudKorsnäs

13.01.2015

Vi tackar Billerudkorsnäs i Gävle som gett oss förtroendet att utföra isoleringuppdraget för projektet Miljö 2015.

Projektet innebär kortfattat att delar av anläggningen byggs om och förbättras för att uppnå en miljövänligare process.

Vi kommer att göra isolerings- och plåtarbeten på befintlig utrustning och rör där temperaturen kommer att höjas, samt isoleringsarbeten på nya rörsystem och tankar.

 

Vårt arbete startar i Januari -15 och pågår hela året ut med en skiftande bemanning om 6-30 montörer.