Order från Westinghouse Electric Sweden AB

16.01.2015

Bilfinger har erhållit en order på tillverkning och montage av rör och plåtkonstruktioner från Westinghouse Electric Sweden AB som totalt kommer att sysselsätta 20 man under 6 månader.