Projekt Valerox 2 – Perstorp Oxo

09.04.2015

Bilfinger har fått förtroendet av Perstorp Oxo i Stenungsund att utföra rör- och svetsentreprenaden vid utbyggnaden, Valerox 2.
Arbetet innebär leverans och installation av rörsystem och kärl och skall vara klart vid årsskiftet 2015/2016.
Totalt innefattar projektet ca 30 000 mantimmar för Bilfinger.