Ställningsverksamheten såld

11.05.2015

Vi har sedan i höstas haft diskussioner med Libergs Sweden AB angående en försäljning av vår verksamhet inom Ställning. I förra veckan gjordes försäljningen klar och gäller retroaktivt från den 1 maj 2015.

 

Bakgrunden till försäljningen är ett strategiskt beslut som grundar sig i att vi anser att denna typ av verksamhet har större förutsättningar att lyckas och utvecklas under ny ägare. Den nya ägaren är alltså Libergs Sweden AB.

 

VD för Libergs Sweden AB är Kenneth Liberg som tidigare i sin karriär bland annat byggt upp Libergs Byggnadsställningar. CFO är Lars Wikström och tillsammans utgör de bolagets koncernledning. De har genom en nystart av bolaget i snabb takt börjat bygga en lönsam bygg- och projektverksamhet i Sverige. Strategin är att utvecklas till ett modernt bygg- och fastighetsbolag med fokus på hållbart boende och byggande genom såväl organiskt tillväxt som kompletterande strategiska förvärv där tydliga synergier kan uppnås.

 

Försäljningen av ställningsverksamheten innebär att allt ställningsmaterial, personal och ledande personer kommer att gå över till den nya ägaren. Tommy Zetterberg kommer även fortsättningsvis ansvara för ställningsverksamheten, men då på Libergs Sweden AB.


Bilfinger kommer ha ett långsiktigt samarbetsavtal med Libergs Sweden AB gällande leverans av ställning, vilket innebär att du som kund fortsatt ska ha samma kontaktpersoner som tidigare och kunna erbjudas ställningar som en del av Bilfingers kompletta leverans.