Bilfinger och Fortum utökar samarbetet inom vattenkraft

10.03.2017

Bilfinger och Fortum utökar och förlänger det existerande kontraktet inom vattenkraft i Sverige där Bilfinger sköter lokal drift och underhållet av Fortums ca 125 kraftstationer och över 250 dammar. Det förnyade avtalet sträcker sig över två år tom 2018-12-31 och innebär ett utökat ansvar där Bilfinger även ansvarar för yttre miljö inom anläggningarna.

 

− Detta är ett mycket viktigt kontrakt för oss. Vi ser nu att vår satsning inom vattenkraft i Sverige var ett korrekt beslut och vi ser stora möjligheter till ytterligare tillväxt inom energisektorn i såväl Sverige och Norge som i övriga Europa, säger Per-Olov Zakrisson, VD för Bilfinger Industrial Services Sweden AB.

 

− Vi har valt att utöka samarbetet med Bilfinger då vi ser en positiv utveckling vad gäller kostnadseffektivitet och en fortsatt hög tillgänglighet i produktionen. Vi värdesätter Bilfingers kompetens och engagemang inte minst inom skydd och säkerhet. Vi är övertygade om att verksamheten fortsatt är i mycket goda händer och ser fram emot ett utökat samarbete, säger Jörgen Widström, Head Of Asset Management, Fortum Sverige AB.

 

Fotot (Fortum) visar Krånghede kraftstation

 

För mer information kontakta:

Per-Olov Zakrisson, VD på Bilfinger Industrial Services Sweden AB,

Telefon: +46 73 390 96 21, Per-Olov.Zakrisson*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@Bilfinger.com

 

Jens Bjöörn, Kommunikationschef kraftproduktion

Telefon: +46 70 298 41 25, jens.bjoorn*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@fortum.com

Downloads