Ny Chef för Engineering Energy

30.01.2018

Mattias Skevegård kommer under våren tillträda som Manager, Engineering Energy inom affärsområde Energy, med placering Karlstad.

 

Mattias kommer att rapportera till affärsområdeschef Henrik Olofsson. Mattias kommer att ansvara för den projektverksamhet Bilfinger idag till största del bedriver mot Fortum, men även utveckla verksamheten mot andra kunder.

 

Mattias kommer närmast från en tjänst som marknad/teknikansvarig för vattenkraften på Rainpower.

 

Anders Sundell kommer fortsättningsvis att arbeta som Teknisk chef och rapporterar till Mattias Skevegård.