Bilfinger och Kemira Kemi AB har ingått ett långsiktigt samarbetsavtal inom underhåll och projektverksamhet i Helsingborg

02.02.2018

Bilfinger och Kemira ingår ett långsiktigt samarbetsavtal där Bilfinger blir exklusiv leverantör av underhålls- och projekttjänster på Kemiras anläggning i Helsingborg.
Valet av Bilfinger har föregåtts av en noggrann urvalsprocess där Bilfingers underhållskoncept, samlade kompetens och erfarenheter från liknande industriverksamheter fällde avgörandet. Avtalet träder i kraft den 1 juni 2018.

− Vi ser fram emot att starta samarbetet med Bilfinger och vi känner oss trygga med att Bilfinger är den bästa partnern att hjälpa oss med att ytterligare förbättra säkerhetsarbetet, optimera drifttillgängligheten i våra anläggningar samt öka effektiviteten i underhållsarbetet, säger Jörgen Heby, Site Service Manager Kemira Kemi AB.

− Detta är ett strategiskt viktigt kontrakt för oss. Vi har nu en stark bas för vidare utveckling i regionen vilket ligger helt i linje med vår tillväxtstrategi för södra Sverige, säger Jan-Erik Kukkonen, VD för Bilfinger Industrial Services Sweden AB.

På bilden Från vänster: Henrik Teiffel och Dag Strömme, Bilfinger. Peter Kihlgren och Jörgen Heby, Kemira Kemi AB

För mer information kontakta:
Jan-Erik Kukkonen, VD på Bilfinger Industrial Services Sweden AB,
Telefon: +46 76 010 99 66, Jan-Erik.Kukkonen*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@Bilfinger.com

Peter Kihlgren, VD på Kemira Kemi AB,
Telefon: +46 42 171 116, Peter.Kihlgren*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@Kemira.com