Bilfinger fortsätter arbetet med att certifiera sina projektledare

13.08.2018

Bilfinger har genomfört ytterligare en omgång för certifiering inom projektledning, s.k. IPMA-certifiering, av sina projektledare. 
IPMA står för International Project Management association och är en paraplyorganisation för projektledarföreningar världen över, och grundades redan 1965.

IPMA-certifiering är en validering av den aktuella kompetensen hos en projektledare, och i denna certifieringsomgång har ytterligare sju stycken Bilfingerprojektledare blivit certifierade.

För mer information, kontakta Miriam Johansson, miriam.johansson*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com