Ännu ett uppdrag åt St1 Refinery AB i Göteborg

15.08.2018

Bilfinger har sedan tidigare rörinstallationen för den nya vätgasanläggningen som byggs på ST1 och fick nyligen även uppdraget att utföra isoleringen av rör och utrustning för denna anläggning. Arbetet består av två delar där den ena delen gäller produktion av vätgas och den andra gäller rörgatan till anläggningen. Totalt skall ca 2000 m rör isoleras samt kärl, utrustning och instrument.

Arbetet startar i  september och slutförs under hösten.

Bild: St1 Refinery AB