Nytt stort uppdrag åt Bilfinger - Isolering

20.09.2018

Bilfinger har återigen fått uppdraget att hjälpa Preem med deras underhållsstopp. Den här gången gäller det raffinaderiet i Lysekil år 2019.

Arbetet kommer att sysselsätta uppskattningsvis 10-80 man under perioden med start i mars. Bilfinger kommer även utföra ett antal projekt parallellt med de pågående ordinarie arbetena under stoppet.

Vi tackar så klart för förtroendet och ser fram emot ett händelserikt 2019.

 

Bilfinger har haft isoleringsunderhållet för Preem i Lysekil sedan anläggningen togs i drift på mitten av 1970-talet. Vi var även del av entreprenaden för bygget av raffinaderiet inom isolering. Underhållet inom isolering på Preems anläggning i Göteborg har vi haft sedan 2008.

 

Fotot visar en av Bilfingers nya lastbilar på raffinaderiet i Lysekil.