Bilfinger Engineering delprojektör för ny kvävgaskompressor till AGA

03.10.2018

Bilfinger Engineering fick under 2017 i uppdrag av AGA att projektera installationen av en ny kvävgaskompressor, kallad NK-14. AGAs syfte är att öka leveranskapaciteten av kväve till en av deras storkunder inom industriklustret i Stenungsund. I projektet upphandlade AGA kompressorn och Bilfinger designade alla anslutande system som behövdes, detta innefattade:

  • anslutande rörsystem
  • avsäkringar
  • el & instrument
  • installation av hög- och lågspänning
  • iordningställande av befintlig lokal i vilken NK-14 skulle installeras.

Bilfinger upphandlade även installationsentreprenaderna.

Tidplanen var tuff, start design tidigt 2018 och installation i början av juni. Projektering innebär alltid hantering av olika utmaningar, inte minst sena ändringar.

NK-14-projektet var inget undantag, men utmaningarna överbryggades tillsammans på ett mycket bra sätt av AGA, Bilfinger och projektgruppen.

”Bilfingers ingenjörer skiljer sig från andra konsultbolag på en viktig och positiv punkt, nämligen att de är hands-on och gärna är med ute i verkligheten i projektets alla delar” säger Anders Eklund, Projektledare för NK-14.

Strax innan installationsfasen skulle inledas, kom beskedet att kompressorn var sju veckor försenad. Installationsarbetet fick ställas om till en kompressorleverans i mitten av juli, dvs mitt under industrisemestern. 
Tack vare en bra projektering, samt framför allt mycket bra och flexibla entreprenörer, inte minst mekaniker, elektriker och instrumenttekniker från Bilfinger UHC i Stenungsund, kunde installationen slutföras, trots semesterperioden.

Bilfinger kunde lämna över NK-14 i driftklart skick till AGA, innan AGA’s deadline.

HSE är högsta prioritet i allt Bilfinger arbetar med, och vi är därför extra stolta att över att projektet löpt helt utan HSE incidenter.

Jag är mycket nöjd att Bilfinger lyckades genomföra ett tidspressat projekt utan HSE incidenter och på tid”, avslutar Anders Eklund