Intensiv stoppjobbsperiod pågår för Bilfingers Underhållscenter

10.10.2018

Industrin i Sverige genomför i huvudsak sina revisionsstopp (Turnarounds) under hösten.
För Bilfingers Underhållscenter (UHC) innebär detta en mycket intensiv period, som har pågått sedan vecka 35 och kommer fortsätta till slutet av oktober.

Periodvis har UHC haft över 220 man igång inom olika mekaniska, el/instrument och svets discipliner, och arbetena har genomförts utan olyckor.