Energikartläggning

16.10.2018

Klassas ni som ett stort företag och därmed har krav på er att genomföra Energikartläggning enligt Lag om energikartläggning i stora företag, SFS 2014:266? Önskar du få överblick över energianvändning inom företaget? Önskar du få en underbyggd prioritering av åtgärder för minskad energianvändning och på så sätt få besparingar för företaget, minskade utsläpp samt minskad miljöpåverkan? Inom Bilfinger utför vi Energikartläggningar åt våra kunder, och har certifierade energikartläggare samt medarbetare som brinner för detta arbete.