Bilfinger medverkar vid underhållsstoppet på Nynas raffinaderi

22.10.2018

Vi har fått förtroendet av Nynas AB att under underhållsstoppet 2019, på raffinaderiet i Nynäshamn, leverera isolering och ställningar.

Tre av styrkorna med Bilfinger som Nynas har lyft fram som avgörande vid valet av entreprenör var hög kvalité, god lokalkännedom samt synergin med att leverera flera tjänster, i samtliga fall bidrar det till en säker och kostnadseffektiv leverans.

Storstopp som sker vart fjärde år på Nynas raffinaderi är den enskilt viktigaste underhållsinsatsen och vi på Bilfinger tackar för förtroendet att leverera isolering och ställningar.  

 

Foto: Nynas