Sinfra utser Bilfinger till ramavtalsleverantör

02.03.2020

Sinfra och Bilfinger Industrial Services Sweden AB har tecknat ramavtal gällande ”Revisions- och underhållstjänster för produktionsanläggningar”.

Sinfra (Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening) är en nationell inköpscentral som arbetar med att färdigställa hållbara upphandlingar för sina ca 250 medlemmar. Sinfra´s strävan är att alltid tillhandahålla de bästa, mest hållbara produkterna och tjänsterna, både ur tekniskt, miljömässigt, ekonomiskt samt ur ett CSR-perspektiv.

Vi på Bilfinger är mycket stolta och glada över att blivit utvald som leverantör till Sinfra´s medlemmar, och ser det som ett kvitto på vår ständiga strävan att vara en leverantör som står för kvalité, alltid med högsta fokus på Hälsa, Säkerhet och Miljö.