Sinfra utser återigen Bilfinger till ramavtalsleverantör

26.05.2020

Sinfra och Bilfinger Industrial Services Sweden AB har återigen tecknat ett nytt ramavtal, denna gång gällande ”Revision och underhåll för generatorer och turbiner”. Sedan tidigare finns även ramavtal gällande "Revisions- och underhållstjänster för produktionsanläggningar".

Bilfinger är en av Europas största märkesoberoende leverantörer på service av turbiner & generatorer, samt annan tung roterande utrustning så som t.ex kompressorer, växellådor, pumpar, och har varit verksamma inom området i närmare 30 år.   

Sinfra (Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening) är en nationell inköpscentral som arbetar med att färdigställa hållbara upphandlingar för sina fler än 250 medlemmar. Sinfra´s strävan är att alltid tillhandahålla de bästa, mest hållbara produkterna och tjänsterna, både ur tekniskt, miljömässigt, ekonomiskt samt ur ett CSR-perspektiv.

Vi på Bilfinger är mycket stolta och glada över ännu en gång blivit utvald som leverantör till Sinfra´s medlemmar, och ser det som ett kvitto på vår ständiga strävan att vara en leverantör som står för kvalité, alltid med högsta fokus på Hälsa, Säkerhet och Miljö.