Uppfräschning av kunskaperna inom asbetsanering

26.06.2020

Under vecka 24 utbildades Bilfinger anställda inom området för asbestsanering i våra lokaler i Kungälv. 

Kursen behandlande grundligt allt inom asbest, från brytning, historiskt användningsområde, upptäckt av skadlighet, följder och saneringsmetoder. Fler av Bilfingers personal har nu behörigheter för att planera, leda och utföra alla typer av saneringsuppdrag i de områden asbest kan förekomma.

Välutbildade certifierade och duktiga medarbetare är vår filosofi. Vi strävar efter att ständigt utvecklas och dra lärdom från varje saneringsuppdrag med mottot att vår uppdragsgivare ges högsta kvalité på våra tjänster. 

Men är asbest så farligt?

Varje år dör runt 100 personer i Sverige till följd av asbestsjukdomar. Asbest är i grund och botten ett samlingsnamn för de olika mineraler som sedan delas in i tre olika kategorier, vit, brun och blå asbest.
Själva namnet asbest antyder att det är svårt att bli av med, då det kommer från det grekiska ordet asbestos som betyder oförstörbar eller outsläcklig.   

Asbestfibrer består av nål- och trådformiga fibrer som kan sväva runt i luften under mycket lång tid. Vid inandning kan det medföra flera allvarliga sjukdomstillstånd, främst i andningsorganen. Ofta upptäcks sjukdomarna först 20-40 år efter att man utsatts för asbestdamm. 

Är inte all asbest borta?

Det har varit förbjudet att använda sig av asbest sedan år 1982, men innan dess så hann man alltså använda sig av det en hel del. I slutet av 80-talet uppskattades att det fanns cirka 400 000 ton asbest i svenska byggnader, mycket av detta har fortfarande inte sanerats.   

"Välplanerad och mycket intressant utbildning.
Man fick varva mellan praktik och teori och gå igenom vilka dokument, tillstånd och lagar som gäller,
samt öva praktiskt på hur en korrekt asbestsanering skall gå till, både inomhus och utomhus."

Philip af Wetterstedt
Avdelningschef Isolering

 

Utmana oss med ditt nästa asbestprojekt!