Dataskydd

Dataskydd

Tack för att ni besöker Bilfinger Industrial Services Sweden ABs (nedan kallad Bilfinger) hemsida. Bilfinger ser med största allvar på rätten till våra besökares privatliv. Nedan vill vi informera om de data som sammanställs och används när du besöker vår webbplats, samt i vilken utsträckning detta inträffar och för vilka ändamål.

Webbserver loggar

I allmänhet kan du besöka vår webbplats utan att avslöja personlig information till oss.

Dock är det så att servern som är värd för vår webbplats (nedan kallad "webbserver") automatiskt sammanställer information från dig, som är tekniskt nödvändig för att ge dig tillgång till vår webbplats. Webbservern samlar automatiskt in viss information så som:

 • datum och tid för ditt besök,

 • delar av din IP-adress,

 • de undersidor du har besökt,

 • sidor du tidigare har besökt,

 • webbläsaren du använder (t ex Internet Explorer),

 • operativsystemet du använder (t ex Windows 7)

 • Domännamnet och adressen till din internetleverantör (t ex 1 & 1).

Förhindrande och / eller övervakning av cookies

Det finns olika metoder att blockera, visa och ta bort cookies lagrade på din dator. Det beror på vilken webbläsare du använder. Om du har några problem, rekommenderar vi att du kontaktar den enskilda tillverkaren av webbläsaren.

Vi vill informera dig om, att vid ändrade webbläsarinställningar, är det möjligt att du inte fullt ut kan använda alla funktioner på denna webbsida.

Insamling, bearbetning, användning och överföring av personuppgifter

Vi samlar bara in data (utom i samband med webbserverloggar) från dig, om du ger oss ditt personliga tillstånd att använda det för någon av de tjänster vi erbjuder (t ex beställning av informativt material, förfrågningar).
Denna data behandlas exklusivt och / eller används enbart för att genomföra respektive tjänst. Om det behövs för din förfrågan, kan dina uppgifter vidarebefordras till annat koncernföretag. Om nödvändigt, kan även andra tjänsteleverantörer kontaktas av oss, för att utföra den begärda tjänsten (t ex för utsändning av informationsmaterial). Dina personuppgifter kommer inte att skickas till annan tredje part.

Utskick från oss

Om du vill prenumerera på utskick från oss ber vi dig att ange namn, företag och e-postadress. Detta säkerställer att ingen annan än du kan använda din e-postadress för att prenumerera på information från oss (så kallat dubbel opt in-förfarande).
Din personliga information kommer endast att användas och lagras för att skicka de utskick du bekräftat att du önskar få från oss.

Internationell dataöverföring

Bearbetningen av data som genereras av vår webbsida sker på servrar i länder inom Europeiska unionens eller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU / EES).

Länkar till andra webbsidor

På vissa delar av vår webbsida har vi länkar till andra webbsidor (t.ex. webbsidor till andra företag inom Bilfingerkoncernen) eller så erbjuder vi möjligheten att dela innehåll via så kallade delknappar.
Observera att dataskyddsdeklarationen som beskrivs här inte gäller för dessa andra webbsidor. Vi ber dig besöka dessa webbplatser direkt för att få information om dataskydd, säkerhet, insamling av data och bestämmelser för vidarebefordran av data. Bilfinger är inte ansvarig för åtgärder som vidtas av dessa webbsidor eller för deras innehåll.
 

Säkerhet

Vänligen var uppmärksam på att data överförs osäkrat via Internet och att det finns risk för att tredje part kan avlyssna och använda data. Du kan också kontakta oss när som helst via post eller telefon.
 

Dina rättigheter

Under förutsättning att de juridiska villkoren är uppfyllda, enligt GDPR har du följande rättigheter:

 • Rätten att bli bortglömd: Du har rätt att bli bortglömd och att dina personuppgifter tas bort från våra register.

 • Rätt till åtkomst: Du har rätt att bli informerad om hur dina personuppgifter används av oss.

 • Rätt till rättelse: Du har rätt att få dina personuppgifter tillrättade.

 • Rätt att begränsa: Du har rätt att begränsa användningen av dina personuppgifter för en viss typ av behandling.

 • Rätt till invändning: Du har rätt att invända mot användningen av dina personuppgifter för ändamål som vi föreslår, om du tycker att det har ett övergripande intresse att utesluta behandlingen av dina personuppgifter.

 • Rätt att återkalla: Du har rätt att återkalla samtycke för behandling av dina personuppgifter.

 • Rätt till överklagande: Du har rätt att överklaga till en dataskyddsmyndighet om du misstänker att behandlingen av dina personuppgifter kränker GDPR.

 • Rätt till flyttbarhet: Du har rätt att erhålla dina personuppgifter, som du har lämnat till oss, för användande hos andra parter.

Om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen ovan och vi kommer att svara inom en rimlig tid. Observera att vi kan vara skyldiga att behålla viss information enligt lag och / eller för egna legitima affärsändamål.
 

Status: Maj 2018 Vi vill påpeka att denna deklaration, i framtiden på grund av juridiska krav, kan vara föremål för förändringar. Se till att du regelbundet informeras om aktuell status.

Skriv ut