AGA Stenungsund

Ombyggnad av kvävgasleveranssystem

Projektomfattning:

 • Teknisk utvärdering och installation av ny kvävgaskompressor samt kringutrustning
 • Design och installation av separat kvävgasbackup-linje
 • Dimensionering av rör, reglering (temperatur, tryck, flöde) och säkerhetsventiler
 • Renovering LIN-pumpar
 • Utvärdering och installation av begagnad LIN-tank
 • Utvärdering och installation av begagnad vattenbadsförångare
 • Design av överkopplingsmöjligheter mellan olika leverans- och backup-linjer
 • Installation av överkopplingsmöjligheter mellan STE2 och STE3 (se bild)
 • Utbyte av ålderstigna instrument och mätgivare

Syfte:

 • Öka tillförlitligheten av kvävgasleveransen från AGA Stenungsund.

Helhetsåtaganden:

 • Projektledning
 • Processdesign
 • Konstruktion
 • Inköp
 • Tillverkning
 • Byggledning
 • Montage
 • Isolering

Fakta:

 • Bilfingers omfattning: ~ 5 MSEK
 • Utförs: 2017-2018
Skriv ut