Akzo Nobel Bohus

Separat invallning för alkalisk lösning och mineralsyra

Projektomfattning:

 • Framtagning av ny invallningslayout (implementering av HSE-förbättringar).
 • Flytt av alkali-tank, pumpar, dess rörsystem samt instrumentering.
 • Flytt av syra-pumpar, dess rörsystem samt instrumentering.
 • Introducering av en ny pumpgrop och groppump, flytt av befintlig groppump,  ny rördragning och ny instrumentering.
 • Bilning av gamla fundament, gjutning av nya fundament och ny avskiljningsvägg, samt igen-gjutning av rensbrunn.
 • Målning av invallning.
 • Ny gallerdurk och arbetsplattformar.

Syfte:

 • Separera befintlig gemensam invallning för alkali-tank och syra-tank för att uppfylla krav från Länsstyrelsen.

Helhetsåtaganden:

 • Projektledning
 • Processdesign
 • Konstruktion
 • Inköp
 • Byggledning
 • Tillverkning
 • Montage

Fakta:

 • Total investeringskostnad: ~1.6 MSEK
 • Utfört: 2017
Skriv ut