Beröringsskydd utfört av Bilfinger

  • 2-vånings processmodul för världsledande oljebolag. Processmodulen monteras på en nybyggd FSO, Floating Storage and Offloading vessel, vars uppgift är att lagra den olja som kommer som ett bifynd från ett nytt gasfält på Nordsjön.
  • Som leverantör av isolering, beröringsskydd och ljuddämpning för rör i anläggningen valdes Bilfinger.
Beröringsskydd utfört av Bilfinger
Skriv ut