INOVYN VCM

Energikartläggning

Projekt-scope

  • Samla in data via processtyrningsverktyget IP21, Hysys med tydlig spårbarhet och referens
  • Rita upp översiktlig grafik i PFD-format
  • Genomföra massbalanser
  • Genomföra energibalanser
  • Presentera resultatet i praktisk excelfil med analysverktyg för att möjliggöra framtida uppdateringar på ett smidigt sätt

Syfte

Syftet med projektet var att kartera VCM-anläggningens energiförbrukning genom att tydliggöra energibalanser respektive massbalanser för respektive delarea på VCM-fabriken, samt att gå ökad spårbarhet i vald indata. 

Fakta

Genomförande under 2019

Skriv ut