Indunstning

Utbildning av drift, felsökning och problemlösning för indunstningsanläggning i processindustri

Uppdrag:

  • Hålla utbildning gällande indunstningsteknik; t.ex. gällande olika typer och tekniker för indunstning, beräkning av värmeöverföring, förångningstemperatur, kokpunktsförhöjning, viskositet, flödesområden, flödesprofiler, drivkraft för indunstning, överförd effekt, fläktkurvan och dess surge-linje.
  • Felsöka och förstå varför problem uppstår i aktuell indunstningsanläggning.
  • Föreslå lösningar på identifierade problem, och ge stöd i arbetet att implementera dessa lösningar.
Indunstning
Skriv ut