Nouryon Bohus

Förprojekt Utbyte älvvattenrör

Projekt-scope:

  • Ersätta kylvattenrör (CS) i dåligt skick med nya (SS) inklusive utbyte av instrument samt frostskydd (el-trace och isolering
  • Byte av gammal VVX till ny, uppdaterad processdesign

Åtaganden:

  • Rör- och mek-konstruktion
  • Instrumentkonstruktion
  • El-konstruktion
  • Project Management & Construction Management
  • Tillverkning och installation

Fakta:

  • Förprojekt Juni 2018
  • DE + Utförande Januari – April 2019
  • Kalkyl Utförande inkl. förprojekt ca 2 MSEK ±10%
Nouryon Bohus
Skriv ut