Projekt Skogskemi

Lagring av metanol och etanol i bergrum

Projekt scope:

  • Rengöring av bergrum
  • Åtgärder för att förhindra explosiv atmosfär och för att förhindra att farliga gaser tränger in i utrymmen i närliggande bergrum
  • Åtgärder för att förhindra högt inläckage av vatten
  • Byte av dränkbara pumpar i bergrum
  • Rörledning för metanol från Vattenfalls hamn till bergrum, och från bergrum till MTO-processen belägen i Borealis Kracker-anläggning
  • Markarbeten
  • Lastarm och instrumentering för systemet inklusive övervakningssystem för bergrummen

Total investeringskostnad: ca 30 MEUR
 

Skriv ut