Spilloljetank E-133008

Konstruktion och utförande vid byte av spilloljetank

Projektets omfattning:

 • Byte av en spilloljetank
 • Säkerhetsutrustning (t.ex. säkerhetsventiler) på tank och på ingående/utgående ledningar
 • Instrument och styrsystem för tank och för ingående/utgående ledningar
 • Ledningar för ingående/utgående vätskor och gaser
 • Fundament och pålning för tank

Åtaganden:

 • Konstruktion
 • Inköp
 • Byggledning
 • Byggnadsställning
 • Isolering
 • Rostskydd
 • Rörsystem
 • Tillverkning

Fakta:

 • Volym: 200 m3
 • Vikt: 215 ton
 • Utfört: år 2014
 • Total investeringskostnad: ca. 2.4 MSEK

Kontaktperson

Ola Olofsson

Ola Olofsson

Projektledare
Väst
Project & Maintenance

Mobil: 0722-455967

ola.olofsson*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com
Skriv ut