Bilfinger Industrial Services Sweden AB

Navigation

Projektpartner

Bilfinger Industrial Services övertar ansvaret för engineering av processanläggningar och andra typer av leveranser (EPC-kontrakt). Detta omfattar såväl projektering baserat på kundens egna specifikationer, som utrustning, material och montage fram till komplett installerade leveranser.

Totalkontrakt genomförs baserat på kundens egna specifikationer.
Bilfinger Industrial Services kan också vara en bidragsgivare när det gäller att utarbeta specifikationerna. Anläggningen byggs in i nuvarande anläggning, eller levereras som lös enhet. Bilfinger Industrial Services kommer att stå som ”producent” och ha ansvaret för konformitetsförklaring och CE-märkning.

Projektets faser

En EPC-leverans organiseras som ett vanligt projekt med projektledare som rapporterar till kundens egen representant. Vår projektledare har med sig en ansvarig för totalleveransens olika faser.

Totalleveransens faser innebär:

  • Projektledning
  • Detaljprojektering
  • Anskaffning (förfrågan, anbudsutvärdering och beställning)
  • Tillverkning/bygg/anläggning (tidsplan, kvalitetsplan, dokumentation)
  • Montage (inklusive MC) och överlämnande
  • Slutförande med avtalad dokumentation

 

Kontakta oss