BAS-P/BAS-U

Vi hjälper våra kunder i projekt och uppdrag som klassas som byggnads- och anläggningsarbete

BAS-P/BAS-U

Har ni projekt eller uppdrag som klassas som byggnads- och anläggningsarbete? Är ni i behov av Bas-P och/eller Bas-U för dessa projekt eller uppdrag?

Vi på Bilfinger hjälper våra kunder i deras arbete gällande byggnads- och anläggningsarbete.

Bas-P/Bas-U

Vid varje bygg-, anläggning- och installationsarbete ska det finnas byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U). Det gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär. Byggherren utser byggarbetsmiljösamordnaren. De som utses ska kunna styrka utbildning, kompetens och erfarenhet för att ta den rollen.

Vid denna typ av arbete gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:03) oavsett om det är ett litet eller stort arbete. Våra medarbetare har rätt kompetens och erfarenhet gällande uppdraget som Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-U & BAS-P.

Kompetens och erfarenhet har gett kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering till utförandet vid ett bygg- och anläggningsprojekt.

Exempel på tjänster som Bilfinger utför:

  • Tar rollen som Bas-P
  • Tar rollen som Bas-U
  • Tar fram arbetsmiljöplan
  • Utför relevanta riskbedömningar

Kontaktperson

Christer Nyborg

Christer Nyborg

Avd. chef Projekt & Ingenjörstjänster
Väst
Project & Maintenance

Mobil: 0729-936653

christer.nyborg*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com
Skriv ut