Förstudier

Vi hjälper våra kunder att göra förstudier
 

Har du en idé till ett projekt? Har du hittat ett problem som du vill få fram en lösning på? Vill du veta om det finns lönsamhet i din projektidé?

För att uppnå det som önskas av ett projekt är det viktigt att projektet startas med tydligt definierade mål och med ett tydligt syfte och drivkraft. Vi på Bilfinger hjälper våra kunder att definiera mål, syfte och drivkraft, att definiera tydlig projektomfattning med klara avgränsningar, samt ta fram kostnadsberäkningar baserat på definierad omfattning. Detta hjälper våra kunder att se om idén är rätt att gå vidare med eller inte.

Förstudier

Syftet med en förstudie är ofta att utvärdera en affärsmöjlighet, att identifiera tekniska lösningar och att utifrån detta ta fram ett eller flera alternativ för projektomfattning samt att ta fram en grov kostnadsuppskattning för ett eller flera alternativ. Förstudien skall ge information om vad som skall göras. Vad som skall inkluderas i förstudien kommer vi överens om tillsammans med kunden och beror av vilken noggrannhet som önskas av kostnadsberäkningen.

Ser man i förstudien att det finns lönsamhet i projektidén kan man välja att gå vidare med en mer detaljerad studie; en genomförbarhetsstudie / feasibility study och/eller ett förprojekt (kallas också för basic engineering, final investment decision, front end engineering design, final study), där man definierar mer i detalj vad som skall göras och också hur det skall göras. Våra kunder väljer ibland också att gå direkt från en förstudie till ett projektgenomförande.

Förstudie inkluderar typiskt minst:

  • Flödesschema
  • Designbas
  • Scope-beskrivning
  • Riskbedömning

Kontaktpersoner

Christer Nyborg

Christer Nyborg

Avd. chef Projekt & Ingenjörstjänster
Väst
Project & Maintenance

Mobil: 0729-936653

christer.nyborg*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com

Peter Fant

Peter Fant

Avd. chef Projekt & Ingenjörstjänster
Öst
Project & Maintenance
Avesta, Sandviken, Borlänge

Mobil: 0766-079149

peter.fant*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com
Skriv ut