Ljud-& skyddsisolering

Ljudisolering använd mot buller och störande ljud. För att skapa en behaglig ljudkomfort måste vi minska ljudet från de ljudkällor där det uppstår genom att välja rätt material och teknisk lösning för att uppnå minsta möjliga ljudöverföring.

Det finns olika typer av material för att dämpa ljudet, men vanligast är mineralull alternativt ljudmatta, som till huvudsak består av gummi. Beroende på temperaturer och yttre förutsättningar väljer vi lämpligaste materialval.

Vi löser problemen tillsammans med våra materialleverantörer, som har kunskap inom sina specifika material och produkter.

Skyddsisolering monteras för att skydda människan från faror som t.ex. värme, klämrisk eller skada från roterande utrustning.

Ljuddämparhuv

Ljuddämparhuv

Skyddsisolering mot värme

Skyddsisolering mot värme

Kontaktperson

Peter Ericsson

Peter Ericsson

Sälj & Kalkyleringschef
Isolering
Sverige

Mobil: 0706-836085

peter.ericsson*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com
Skriv ut