CE-märkning

Vi hjälper våra kunder i arbetet gällande CE-märkning av maskiner

Är ni i behov av att CE-märka en maskin? Skall ni göra en förändring av en redan CE-märkt maskin? Skall ni köpa in en maskin och har frågor gällande CE-märkningen av maskinen? 

Vi på Bilfinger hjälper våra kunder i deras arbete gällande CE-märkning av maskiner. 

CE-märkning

CE-märkning görs för att uppfylla de grundläggande hälsa- och säkerhetskraven. En maskin definieras i Maskindirektivet och AFS 2008:3. 

Exempel på tjänster som Bilfinger utför:

  • Definiering av maskinen och dess gränser
  • Riskanalyser, riskbedömningar och riskhantering
  • Sammanställer dokumentation
  • Skapar bruksanvisningar
  • Utbildar operatörer

Kontaktperson

Miriam Johansson

Skriv ut