Grundorsaksanalyser

Haverier? Utsläpp? Återkommande driftstörningar? Olyckor? Interna konflikter?

Grundorsaksanalyser

Detta är några av utmaningarna som vi kan uppleva inom industrin. Ofta resulterar dessa utmaningar i att en utredning tillsätts för att fram grundorsakerna och rekommendera åtgärder för att förhindra/förebygga upprepande. I många fall är det optimalt ur flera perspektiv att låta extern expertis vara med i sådana utredningar. Detta gäller inte minst aspekter som resursutnyttjande, kunskap, erfarenhet, effektivitet och objektivitet. Det är där Bilfinger kommer in i bilden.

Vad vi kan göra för dig?

Bilfinger har utredare med:

 • utbildning i Sex Sigma, resultatorienterat förbättringsarbete
 • utbildning i och erfarenhet från användande av en rad olika analysmetoder och verktyg, bland annat:
   
  • Five Why's
  • Four M's
  • Root Cause Tree Analysis
  • Bow-Tie
  • Statistik analys
  • Kepner-Tregoe
 • lång erfarenhet från drift- och/eller underhållsmiljöer = stor förståelse för och kunskap om vad som kan inträffa i en tillverkande industri
 • akademiska examina på högsta nivå, det vill säga doktorsexamen med där tillhörande empirisk forskning
 • hög professionell integritet.

Kontaktperson

Miriam Johansson

Skriv ut