Processäkerhet

Säkerhet och riskhantering - Minimera risker och skador

Processäkerhet

Rätt designade, samt väl utförda installationer av nya och modifierade anläggningar minimerar risker och skador på människor, miljö och anläggning. Planering och utförande av riskhantering är en viktig del av arbetet i att säkerställa både säker design och säkert utförande.

Kontaktperson

Miriam Johansson

Skriv ut