Reducerad energianvändning


Reducerad energianvändning innebär:

 • Besparingar för företaget
 • Produktionsfördelar
 • En betydande åtgärd i arbetet för en hållbar utveckling.
 • Minimera den globala påverkan som förbrukning av fossila resurser och utsläpp av exempelvis CO2 ger. 

Inom Bilfinger utför vi bland annat:

 • Projekt för "Grön kemi" och "Gröna produkter", t.ex. MTO-process
 • Energikartläggningar
 • Utveckling av Energiledningssystem
 • Energigranskningar i samband med projekt
 • Energieffektiviseringsåtgärder, t.ex.
  • Värmeintegration genom t.ex. pinchanalys
  • Korrekt val av designbas vid design av anläggningar och system
  • Varvtalsstyrning av pumpar
  • Val av energieffektiva utrustningar och system via t.ex. LCC-analyser och LCA/LCI-analyser
  • Energieffektiv styrning
  • Optimalt val av värme- och kylmedia
  • Behovsanpassad drift
 • Energibesparingsåtgärder genom t.ex. behovsanpassning och medvetandegörande

Kontaktperson

Christer Nyborg

Christer Nyborg

Avd. chef Projekt & Ingenjörstjänster
Väst
Project & Maintenance

Mobil: 0729-936653

christer.nyborg*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com
Skriv ut