SIL (Safety Integrity Level) - Säkerhetskritisk instrumentering

Är ökad säkerhet och riskminimering något som eftersträvas inom ert företag?

SIL

Det finns många olika riskkällor i tekniska system; mekaniska, kemiska, elektriska och explosiva etc. När ett system betecknas som säkert menas att dess risker är tillräckligt låga (risken är acceptabel).

Standarder som används vid arbete med SIL är:

  • SS EN 61508
  • SS EN 61511

Kravet på riskreduktion tas fram genom riskanalys, riskvärdering och riskhantering, och säkerhetsfunktionen utformas utifrån resultatet från detta. Säkerhetsfunktionens instrumentkrets designas för att uppfylla kravet genom tillförlitlighetsberäkningar, m.a.p. t.ex. arkitekturkrav, krav på komponenter och krav på sammansatta komponenter.

Kontaktpersoner

Christer Nyborg

Christer Nyborg

Avd. chef Projekt & Ingenjörstjänster
Väst
Project & Maintenance

Mobil: 0729-936653

christer.nyborg*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com
Skriv ut