Utbildning - Föreskrifter och processdesign

För industriella anläggningar finns det idag en stor mängd föreskrifter från olika myndigheter som ställer krav kring säkerhet, arbetsmiljö, teknik, produkter mm.

Utbildning - Föreskrifter

Det kan vara svårt för både större och mindre anläggningar att förstå vad som gäller och vilket ansvar man har. Exempel på föreskrifter som gäller på många anläggningar är följande:

AFS 2001:1    Systematiskt arbetmiljöarbete, SAM
AFS 2006:4    Användning av arbetsutrustning
AFS 2017:3    Användning och kontroll av trycksatta anordningar
AFS 2016:1    Tryckbärande anordningar (PED)          (EU-direktiv, 2014/68/EU)
CLP(EG) nr 1272/2008 Klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar

På Bilfinger jobbar vi varje dag med att hjälpa våra kunder att förstå och uppfylla krav från myndigheter både vid underhållsuppdrag, projekt och investeringar. Vår samlade kunskap erbjuder vi också som utbildningar där vi i större eller mindre grupper förklarar kraven från förskrifter, vad som gäller och hur man på ett effektivt sätt kan uppfylla dessa i sin verksamhet. Kontakta oss så kan vi ta fram en kurs eller workshop anpassad för just din verksamhet med utgångspunkt från Arbetsmiljöverkets krav.

Vår duktiga processingenjörer kan också erbjuda utbildning kring processdesign och processäkerhet. Dimensionering och design kring rörledningar, pumpar, reglerventiler, värmeväxlare och speciellt säkerhetsventiler hjälper vi dig med.

Kontaktperson

Miriam Johansson

Skriv ut