Bilfinger Industrial Services Sweden AB

Navigation
Isolering

Isolering

Med massaindustrin, kärnkraftsindustrin, gruvindustrin och den petrokemiska sektorn som huvudsakliga marknader är Bilfinger Industrial Services Sweden Sveriges största industriisoleringsföretag.

Vi erbjuder allt från kylisolering och brandskyddsisolering till madrassisolering av turbiner. Alltid med kvalitet och möjliga energibesparingar för ögonen. Vi genomför också asbestsanering samt byggisolering av VVS-rör.