Bilfinger Maintenance Concept - förstklassigt underhåll för dina anläggningar

Bilfinger är i egenskap av ledande leverantör av industriella tjänster det logiska valet som underhållspartner för många välkända företag. För att säkerställa att alla våra kunder kan dra lika stor fördel av våra tjänster har vi i vårt underhållskoncept samlat och noggrant strukturerat den omfattande kunskap och erfarenhet som vi byggt upp under flera decennier. Resultatet är ett koncept som är unikt inom branschen: Bilfinger Maintenance Concept (BMC). Detta omfattande koncept är uppdelat i 16 moduler och baseras på erfarenheter och kunskaper från mer än 400 underhållsanalyser samt mer än 100 löpande partnerskapsavtal. Konceptet är omsorgsfullt skräddarsytt efter kundernas individuella behov och följer två tydliga målsättningar: att öka anläggningarnas tillförlitlighet och samtidigt optimera underhållskostnaderna. Över en tidsperiod på fem år kan en kostnadsreduktion på 40 procent uppnås och under specifika förhållanden kan anläggningens produktivitet ökas med upp till 10 procent.

BMC:s enkla grundprincip

Vi ser underhåll som en integrerad länk i värdekedjan och har tusentals skickliga medarbetare inom området, både ingenjörer och tekniker. För kunden innebär detta tillgång till en omfattande expertis kombinerat med en hög grad av flexibilitet. Detta eftersom vi kan tilldela våra anställda andra uppdrag under perioder då kunden har färre underhålls- och reparationsuppdrag och därigenom göra fasta kostnader mer rörliga. Samtidigt säkerställer vår lösning att kundernas underhåll blir mer smart. Vi kan identifiera potentiella störningar i förväg, utvärdera dem utifrån ett riskperspektiv och vidta proaktiva åtgärder. Detta sparar inte bara pengar utan även tid. En annan fördel är vår kunskap inom området digitala lösningar. Tack vare nya tekniker kan möjliga defekter förutses både snabbare och enklare. Det finns även moduler om säkerhet och kvalitet inom BMC.

Costs Predictive Maintenance

Så blir du en BMC-partner

Ett BMC-partnerskap börjar med en Bilfinger Maintenance Analysis (BMA). Denna enkätbaserade analys är vårt viktigaste verktyg för att identifiera möjliga förbättringar. Vanligtvis intervjuas anställda och ledande chefer från underhålls-, inköps-, teknik- och produktionsavdelningarna. Vi redovisar sedan resultaten för våra kunder i så kallade spindeldiagram. Dessa diagram belyser klart och tydligt förbättringsmöjligheter och kan dessutom användas för att visa de framsteg som kan uppnås genom BMC. Självklart utvärderar vi även dessa möjligheter ur ett ekonomiskt perspektiv.

Bo Rasmusson

Bo Rasmusson

BU-chef
Main Contracts

Mobil: 0705-775638

bo.rasmusson*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com

BMC – 16 moduler

"Bilfinger Maintenance Concept tillhandahåller lösningar som innehåller prioriteringar som kunderna själva kan sätta i enlighet med sina respektive krav. Fortlöpande utveckling är en viktig beståndsdel av detta partnerskapsbaserade koncept. På så vis är BMC en milsten när det kommer till att etablera underhållet som en väsentlig komponent i värdekedjan. Denna kvalitetsstandard tillämpar vi själva över hela världen."
Gerald Pilotto, verkställande direktör för E&M Continental Europe på Bilfinger

Skriv ut